IN 3D VÀ ỨNG DỤNG KĨ THUẬT SỐ

Công ty Singapodent kết hợp cùng Align Technolo, Khai Nguyên Lab để có buổi đầu tiên về phục hình kĩ thuật số và in 3D...

HỘI NGHỊ VAO 2023

CHỦ ĐỀ: CHỈNH NHA TRONG THỜI ĐẠI MỚI THÁCH THỨC VÀ XU HƯỚNG Đơn vị tổ chức: HỘI NẮN CHỈNH RĂNG VIỆT NAM Thời gian: 10-11/03/2023 Địa điểm...