TRISTAR

Tristar là ai?

Tristar được thành lập bởi một Bác sỹ chỉnh nha và nhóm những người có niềm đam mê đến ba điều cụ thể, đó là: chỉnh nha, công nghệ mới và bệnh nhân. Điều đó là lý do chính để họ cùng nhau làm việc và cùng kết hợp để tạo nên một phương pháp điều trị thật thoải mái và thành công ở trải nghiệm đối với mỗi bệnh nhân điều trị.

Họ làm gì?

Tristar là nhà sản xuất vật liệu composite cho các mặt hàng Clear Aligner. Tristar luôn mong muốn được cung cấp các loại sản phẩm vật liệu ngày càng trở nên thoải mái, hiệu quả và lan tỏa hơn trên toàn cầu. Tristar là nhà sản xuất Composite Aligner đầu tiên và lớn nhất Châu Á.

Là sản phẩm phù hợp với trẻ em

Sự lựa chọn tốt nhất cho giai đoạn I, điều trị can thiệp ở trẻ em. Thoải mái khi mặc nhưng với hiệu suất cơ học hiệu quả. Đủ nhẹ nhàng và vừa phải để sử dụng cho trẻ em. .

Là vật liệu thích hợp cho trẻ vị thành niên và người lớn

Ta có thể chứng kiến cách Tristar hoạt động trong răng vĩnh viễn. Thoải mái nhưng với hiệu suất cơ học hiệu quả. Có khả năng tự tin tiếp cận phương pháp điều trị phức tạp dành cho người lớn.

Xem thêm các sản phẩm máng chỉnh nha của Tristar: Tại đây

Về máng chỉnh nha Tristar