Workshop chỉnh nha “BẺ DÂY NITI VÀ ỨNG DỤNG THUN CHỈ TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG”

Workshop chỉnh nha lần đầu tiên tại miền Tây: “Bẻ dây Niti và ứng dụng thun chỉ trong thực hành lâm sàng”.

Báo cáo viên: Bác sĩ Hoàng Việt.

Thời gian: 8h-17h Ngày 10-11/03/2022.

Đơn vị tổ chức: Singapodent & TeAH.

Tham gia workshop:

- Các bác sĩ sẽ nắm bắt được quy trình điều trị chỉnh nha đơn giản, hạn chế các tác dụng phụ.

- Thực hành bẻ dây Niti, ứng dụng thun chỉ trong thực hành lâm sàng.

Link đăng kí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuKFB7ecDmaDAKcFUjt9jDSIcZSyBy-e6MdVveRx3uXOGq3Q/viewform

Bài viết liên quan:

Viết bình luận